เรียนรู้สู้โรค

รายการเรียนรู้ สู้โรค ตอนโรคพุมพวง(SLE)

รายการเรียนรู้ สู้โรค ตอน โรคพุ่มพวง(SLE) ให้ความรู้โดย พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ หน่วยภูมิแพ้ อิมบุโนวิทยาและโรคต้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

รายการ รามาชาแนล วันที่ 5 ธันวาคม 2554    |    จำนวนผู้ชม : 888 ครั้ง

ความคิดเห็น

Video ทั้งหมดของ เรียนรู้สู้โรค